Zakelijk

Gezonde werknemers, gezond bedrijf

Uitval

Wanneer sprake is van uitval door psychische problemen (overspannenheid of burn-out) is dat een ongewenste situatie voor zowel werknemer als werkgever. Ongewenst voor werkgever omdat voor de voortgang van het werk op de inzet van werknemers gerekend moet kunnen worden. Ongewenst voor werknemer omdat deze met plezier zijn/haar werk wil kunnen doen en daarnaast ook volop energie wil overhouden voor het privéleven.
Er zijn verschillende oorzaken die kunnen leiden tot (langdurig) uitval. Zoals bijvoorbeeld verstoorde werk privé-balans, werkdruk door frequente deadlines en andere stressvolle situaties. Bovenal van belang is, hoe wordt hier door de werknemer en werkgever op gereageerd en geanticipeerd.

Werkgever

Werknemer

Preventie

Als werkgever wilt u uiteraard bijdragen aan het welzijn van uw werknemers.
Het preventief mogelijkheden bieden om uitval voor te zijn is hierin een belangrijke stap.

Burn-out of overspannenheid

Wanneer een werknemer door burn-out of overspannenheid niet kan werken is het van belang diegene zo goed mogelijk te begeleiden. Zowel tijdens het ziekteproces, als ook tijdens de periode waarin gereïntegreerd wordt.

Weer aan het werk

Na een periode van afwezigheid zal de werknemer weer reïntegreren en aan de slag gaan. Uiteraard is het wenselijk dat het herstel duurzaam is. Dat de werknemer eerder begane paden en valkuilen heeft leren (h)erkennen en weet hoe hiermee om te gaan. Met andere woorden, dat in de toekomst geanticipeerd kan worden op stressvolle situaties en voorkomen kan worden dat spanningen (opnieuw) de overhand nemen.

Opgebrand

Als u het gevoel heeft dat zaken boven uw hoofd groeien, u doet uw werk niet meer met plezier en ’s avonds bent u opgebrand … blijf hier dan niet langer mee rondlopen.

Geef het aan

Bespreek het met uw leidinggevende of personeelsadviseur.
Een betrokken organisatie zal u willen begeleiden en voorstellen hierover met een coach in gesprek te gaan.

Herstel

Tijdens het coachtraject wordt o.a. aandacht besteed aan de werksituatie, wat maakt dat er onrust is. Maar ook wat zijn uw drijfveren, hoe is de werk privé-balans.
En uiteraard wordt u ook tijdens de re-integratie begeleid in wat de valkuilen zijn en hoe deze te voorkomen.

Werkgever

Preventie

Als werkgever wilt u uiteraard bijdragen aan het welzijn van uw werknemers.
Het preventief mogelijkheden bieden om uitval voor te zijn is hierin een belangrijke stap.

Burn-out of overspannenheid

Wanneer een werknemer door burn-out of overspannenheid niet kan werken is het van belang diegene zo goed mogelijk te begeleiden. Zowel tijdens het ziekteproces, als ook tijdens de periode waarin gereïntegreerd wordt.

Weer aan het werk

Na een periode van afwezigheid zal de werknemer weer reïntegreren en aan de slag gaan. Uiteraard is het wenselijk dat het herstel duurzaam is. Dat de werknemer eerder begane paden en valkuilen heeft leren (h)erkennen en weet hoe hiermee om te gaan. Met andere woorden, dat in de toekomst geanticipeerd kan worden op stressvolle situaties en voorkomen kan worden dat spanningen (opnieuw) de overhand nemen.

Werknemer

Opgebrand

Als u het gevoel heeft dat zaken boven uw hoofd groeien, u doet uw werk niet meer met plezier en ’s avonds bent u opgebrand … blijf hier dan niet langer mee rondlopen.

Geef het aan

Bespreek het met uw leidinggevende of personeelsadviseur.
Een betrokken organisatie zal u willen begeleiden en voorstellen hierover met een coach in gesprek te gaan.

Herstel

Tijdens het coachtraject wordt o.a. aandacht besteed aan de werksituatie, wat maakt dat er onrust is. Maar ook wat zijn uw drijfveren, hoe is de werk privé-balans.
En uiteraard wordt u ook tijdens de re-integratie begeleid in wat de valkuilen zijn en hoe deze te voorkomen.

Wat kan ik voor u als
werknemer en werkgever
betekenen?

In principe is de begeleiding op individuele basis. Dat kan op locatie, maar uiteraard ook op een van mijn praktijklocaties (Nuenen en Huizen). De praktijklocatie heeft vaak de voorkeur, omdat het voor u als werknemer prettiger kan zijn wat er speelt te bespreken buiten de eigen werkomgeving.

Kennismaking en afstemmen van een behandelplan, met o.a.:

 • wat is het doel
 • aantal sessies
 • plannen tussentijdse en eindevaluatie

In het traject kijken we naar de achtergrond van de uitval, zoals o.a.:

 • welke gedragingen, normen en waarden van de werknemer én de organisatie dragen bij aan de psychische overbelasting
 • waar zitten valkuilen die kunnen leiden tot ongewenste situaties
 • hoe is de werk privé-balans
 • hoe is het contact met leidinggevende en collega’s

In mijn begeleiding maak ik gebruik van diverse (coach)technieken als ook desgewenst van EMDR en energetische therapie. Het traject wordt geheel afgestemd op de persoonlijke situatie van u als werknemer, zodat herstel alle kans krijgt.

  … Als coördinator individuele coaching binnen Visio had ik regelmatig met Peggy te maken en dit contact was fijn, open en energiek.
  Veel collega’s met een vraag gaven voorkeur aan coaching door Peggy. De bekendheid over haar manier van werken had zich binnen een paar jaar als een positieve olievlek door de organisatie verspreid.
  Peggy biedt coaching op maat en sluit daarin zeer dicht aan op de mens tegenover zich. Ze heeft binnen Visio met haar coaching regelmatig bijgedragen aan het voorkomen van uitval door burn-out gerelateerde klachten, het vergroten van werkplezier en betrokkenheid bij het werk. Door het vergroten van bewustzijn op persoonlijk leiderschap, eigen regie en waar je wel en geen invloed op hebt, hebben collega’s grip gekregen op ervaren werkdruk en is het ze gelukt om de balans werk en privé te herstellen.
  Peggy is een warm mens met een persoonlijke, rustige, betrokken en
  oordeel loze coachstijl die heel dicht bij zichzelf blijft …

  Els van Emden

  HRD adviseur algemene vaardigheden
  Coördinator coaching en intervisie

  Koninklijke Visio
  expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

  Afspraak

  Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking, live of online.
  Op de site vindt u informatie over de diverse manieren waarop ik coach en op de Peggy pagina vindt u meer over mijn achtergrond en opleidingen.

  Burnout coaching counseling
  Burnout coaching counseling
  Burnout coaching counseling
  Burnout coaching counseling
  Burnout coaching counseling
  Burnout coaching counseling
  Burnout coaching counseling