Relatietherapie

Insteek van de therapie is het puur jezelf kunnen zijn, binnen en buiten de relatie

Onderlinge strijd

Relatietherapie voor relaties in brede zin, zoals partners maar bijvoorbeeld ook ouder/kind of collega’s. Met andere woorden, alle relationele verbindingen waarin op een of andere manier wrijving is ontstaan. Een onderlinge strijd gevoerd wordt waar jullie niet uitkomen, maar wel – heel belangrijk! – de intentie hebben het samen op te lossen. De wens hebben om met respect en liefdevol met elkaar om te gaan.
Ook al ben je het niet altijd met elkaar eens.

In kringetjes ronddraaien

Vaak blijven mensen bij onenigheid in kringetjes ronddraaien. Dat kan zijn omdat één of beide partijen zich niet gezien, gehoord of begrepen voelt. Dat geeft frustratie bij de betreffende persoon maar ook bij de ander, waardoor de afstand en het onbegrip alleen maar groter worden. Goed om dan een onpartijdige therapeut in te schakelen.

Wat hebben jullie nodig

Weet dat de relatie zoals die was als het ware ophoudt te bestaan vanaf de start van de therapie. De manier waarop jullie samen in contact waren, die blijkbaar niet meer werkt, gaat op de schop. Tijdens de gesprekken ontdekken jullie allereerst wat je persoonlijk nodig hebt om je (opnieuw) met de ander te kunnen verbinden. En ook wat je van de ander nodig hebt om weer voor de relatie open te kunnen staan.

Jezelf zijn

Insteek van de therapie is het puur jezelf kunnen zijn, binnen en buiten de relatie.
Trouw zijn aan wie je in wezen bent. De signalen herkennen waardoor je (steeds opnieuw) vastloopt. Alleen al als winst voor jezelf, voor nu en in de toekomst. De therapie gaat je dan ook sowieso dichter bij jezelf brengen en wanneer mogelijk en gewenst ook dichter bij elkaar.

Geen garantie

Relatietherapie is geen garantie dat alles goed komt. Zo kan er besloten worden de relatie niet meer voort te zetten of in een andere vorm. De therapie richt zich dan op hoe dit respectvol te laten verlopen. Ieder in eigen waarden latend, liefdevol communicerend vanuit innerlijke kracht.

Gesprekken

De therapie bestaat uit individuele en gezamenlijke gesprekken.
Gesprekken waarin jullie ontdekken hoe te luisteren en om te gaan met lichamelijke en emotionele signalen. Waarin jullie verlangens uiten en vormgeven. Waarin jullie de gezamenlijke wens herkennen en hoe daar samen handen en voeten aan te geven.
Met aandacht voor eventuele toekomstige valkuilen.

Vanuit ruimte kiezen

Hoe waardevol is het als jullie tijdens dit traject meer en meer ruimte ervaren om jezelf te kunnen zijn en vanuit die innerlijke kracht een voor jullie passende keuze kunnen maken. 

Waarom kiezen voor relatietherapie?

  • omdat jullie de onderlinge strijd beu zijn
  • omdat jullie er niet samen uitkomen
  • omdat jullie zo niet verder kunnen
  • omdat jullie een oplossing willen
  • omdat jullie samen verder willen
  • omdat jullie het belangrijk vinden respectvol met elkaar om te gaan
  • omdat jullie goed onderling contact willen
  • omdat … jullie weten het beste waarom
Relatietherapie Counseling Nuenen Huizen

Wij gingen samen naar Peggy, zij heeft ons als stel geholpen maar ook individueel.
Ze straalt rust uit en door haar manier van vragen en een spiegel voor te houden kom je tot inzicht.

Zij heeft ons enorm geholpen op een vriendelijke en ongedwongen manier.

Anoniem
Huizen